De opdaterede regler for professionel droneflyvning i 2018

drone-regler-2018

Fra og med 1. januar 2018 er der opdaterede regler for professionelle flyvninger med droner, og i denne artikel vil vi komme ind på, hvad der har ændret sig. Alle ændringerne er lavet for at gøre det lettere for dronepiloter at udgøre deres respektive operationer.

Herunder får du en kort opsummering af de punkter, der er væsentlige at forholde sig til, når det kommer til professionelle flyvninger med drone.

De seks væsentlige punkter

Herunder vil vi gennemgå de seks punkter, du skal forholde dig særligt til. Dette er blot en opsummering af de væsentligste punkter, og vi anbefaler, at du læser hele bekendtgørelsen på retsinformation.dk, inden du foretager flyvninger.

1. Flyvning over mennesker

En af de helt store opdateringer er, at der nu er kommet færre krav, når det handler om overflyvning af mennesker. Førhen skulle dronen have redondans, hvilket betyder, at den fortsat kan flyve og styres, hvis en motor skulle stå af – hvilket eksempelvis ses ved seks-propellede droner.

Opdateringen har nu gjort, at dette ikke længere er et krav, og der kan derfor benyttes fire-propellede droner. Dog gælder samme regler stadig om, at der skal indhentes samtykke fra de personer, som overflyves.

2. Overflyvning af 120 meter høje forhindringer

Det er også blevet muligt at overflyve forhindringer som er 120 meter høje, hvilket ikke før har været muligt – grundet den maksimale flyvehøjde. Her må der maksimalt flyves 25 meter over denne forhindring.

Det er dog stadig ikke tilladt, hvis forhindringen ligger mindre end 6 km. væk fra en offentlig godkendt flyveplads eller mindre end 8 km. væk fra en militær flyvestation.

3. Flyvning over offentlig vej

Førhen var det ikke tilladt at flyve over jernbaner, hovedveje, motortrafikveje eller motorveje. Nu er kravene dog lempet en smule, så det er lovligt at overflyve veje, hvor fartgrænsen er under 70 km/t. Er den over 70 km./t. er det stadig ikke tilladt.

4. Afstand til flyvepladser for lægehelikoptere

Der må ikke flyves mindre end 1 km. fra en lægehelikopterplads medmindre flyvningen foretages i en højde, der tillades. Under 1 km. fra lægehelikoterpladsen må der ikke flyves højere end lægehelikopterens flyvebane. Er man 1-2 km. væk, må der kun flyves 50 meter over lægehelikopterens flyvebane. Er man mere end 2 km. væk, gælder der ikke særlige regler for flyvehøjde.

Du kan finde information omkring lægehelikopterflyvepladser på droneluftrum.dk.

5. Afstand til luftledninger

Der skal som udgangspunkt holdes 5 meters afstand til luftledninger for at sikre, at dronen ikke kolliderer med netop disse luftledninger. Der kan (til særlige opgaver) anmodes om tilladelse til at flyve tættere, hvilket skal gøres fra den ansvarlige infrastrukturforvalter.

6. Orientering af politi

Den lokale politimyndighed skal fortsat orienteres 24 timer inden enhver flyvning. Dette har været et punkt, som mange droneentusiaster håbede ville blive reguleret, da det kan være svært at underrette politiet. Dette skyldes at vejrforholdene har stor indflydelse på, hvornår flyvningen foretages.

Husk at sæt dig ordentlig ind i reglerne

I denne artikel har vi givet et hurtigt overblik over de ting, du skal være opmærksom på, når du flyver med drone, men der er en større bekendtgørelse, som vi vil anbefale, at du sætter dig inde i, så du er fuldstændig indforstået med reglerne for droneflyvning.

Læs bekendtgørelsen her

Jeg har været tekniknørd fra barns ben, og dronerne blev så naturligt det næste step. Jeg nyder at følge den teknologiske udvikling, og jeg synes dronerne byder på tonsvis af spændende muligheder.