,

Hyrdedronen, eftersøgningsdronen og WiFi-dronen

Vi har tidligere skrevet en artikel om, hvordan droner kan bruges til at lette arbejdsopgaver i forskellige erhverv. Her har vi bl.a. været inde på, hvordan droner kan bruges inden for landbrug og eftersøgninger. Her får du tre bud på, hvordan droner også kan bruges inden for erhverv.

Hyrdedronen

Når vi tidligere har snakket om droner til landbrug, har det primært været i form af droner som kan sprede pesticider og opmåle land, men de kan faktisk også bruges som hyrder ude på marken.

Herunder finder du et klip, hvor en gårdejer benytter sin drone til, at lede en flok kalve væk fra sin grund, udelukkende ved at benytte sin drone. Som det ses, fungerer det ganske godt og er utroligt tidsbesparende, da gårdejeren slipper for selv at skulle tag ud og finde kalvene.

Den perfekte drone til eftersøgninger

Droner bliver allerede benyttet i forbindelse med eftersøgninger af mennesker, men det er ikke altid at forholdene er perfekte for droner. F.eks. kan det være noget af en udfordring, at bruge en drone til efterforskning efter mørkets frembrud, da droner normalt kun er udstyret med små LED-pærer.

Det har Daniel Riley sat sig for at ændre på. Han har nemlig bygget en drone, som har påmonteret en lygte. Og det er ikke enhver lygte – den lyser nemlig med 250.000 lumen, hvilket betyder at den kan lyse store områder op, som var det dag.

Denne drone vil være perfekt til eftersøgninger, da de muliggør eftersøgninger alle tider på døgnet. Se hvor meget dronen lyser op i klippet her:

Dronen der skal sørge for WiFi til alle

Det er ingen mindre end Marc Zuckerberg som har intentioner om, at sørge for at hele verden kan komme på internettet. På nuværende tidspunkt er der 4 milliarder mennesker, som lever uden internet. Det vil Zuckerberg ændre på, vha. WiFi-dronen, Aquila.

Aquila er soldreven og skal sammen med en mindre hær af soldrevne fly, sørge for at alle i verden kan koble sig på internettet. Hvordan den skal kunne flyve om natten vides ikke, men vi er spændte på at se Aquila i aktion en skønne dag.

Jeg har gennem de seneste år fulgt tæt med i droneindustrien og dens udvikling. Jeg synes at det er super spændende at se, hvordan dronerne i et bredere og bredere omfang, kan være med til at effektivisere vores hverdag.